Фирмена политика

Клиентите търсят решения в интернет. Ние трябва да сме подготвени клиентите да ни намерят. Ето защо, чрез страницата ни, ще ви представим стойностно съдържание и вдъхновяваща фирмена история.

От дълго време фермата ни за охлюви е скромен и дискретен проект, като тези качества присъстват и в нашето ДНК. И все пак модерното време иска прозрачност и ангажираност. Ето защо ние решихме да формулираме и да покажем ценностите на личността, които притежаваме: достъпност, ангажираност, енергичност, страст и любов към охлювите, а продукцията, която произвеждаме, винаги се категоризира, като екстра качество.

Основна цел на компанията ни  е установяване на дълготрайни бизнес контакти, коректност, спазване да добри бизнес практики, прозрачни и ясно договорени условия, спазване на поети ангажименти от двете търгуващи страни.