ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.monsieurescargot.com.

Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас като потребители и “НАТУРА ЛАЙФ” ЕООД и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.monsieurescargot.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.monsieurescargot.com.

Уебсайтът  www.monsieurescargot.com е собственост на “НАТУРА ЛАЙФ” ЕООД.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2021 .

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

 1. Наименование на Доставчика: “НАТУРА ЛАЙФ” ЕООД, ЕИК: 175348210
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п.к. 2500
  ул. „СВЕТИ МИНА“ № 22;
 3. Данни за кореспонденция гр. Кюстендил, п.к. 2500
  ул. „СВЕТИ МИНА“ № 22 , телефон: +359 886 99 65 56, имейл за комуникация с клиенти: office@monsieurescargot.com;
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 5. Надзорни органи:

    (1) Комисия за защита на личните данни

    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

    (2) Комисия за защита на потребителите

    Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

    тел.: 02 / 980 25 24

    факс: 02 / 988 42 18

    гореща линия: 0700 111 22

    Уеб сайт: www.kzp.bg

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “НАТУРА ЛАЙФ” ЕООД;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта monsieurescargot.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта monsieurescargot.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
 • „УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на monsieurescargot.com при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информация за нови услуги, промоционални кампании, и др. Чрез регистрация на имейл и име на специално генерираната форма, Потребителят има възможност да избере опция да получава информационен бюлетин.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.monsieurescargot.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ

За да заявите продукти от каталога на Доставчика е необходимо да изпратите имейл с вашето запитване или да се свържете с Доставчика по телефон. Данните за контакт можете да откриете в секция Контакти.

Доставчикът ще ви изпрати информация за съответна цена за продукта, количество и срок за предоставянето му.

За да се осъществи доставка на продукти, е необходимо потребителят да е извършил предварително заплащане на поръчката чрез банков превод на предоставена от Доставчика банкова сметка.

Отказ от поръчка може да бъде направен в 7-дневен срок преди уговорения ден за доставка.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите

ЦЕНИ

Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в лева.

Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са крайни и не включват начисляване на допълнителни такси.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за

стоки, които вече са намалени.

ПЛАЩАНЕ

Плащането на продуктите се осъществява чрез:

– банков превод.

Всеки Клиент, който е извършил плащане ще получи фактура от Доставчика.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на monsieurescargot.com.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на monsieurescargot.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът monsieurescargot.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Сайтът www.monsieurescargot.com  има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.monsieurescargot.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Собственикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.monsieurescargot.com принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на международното законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.monsieurescargot.com и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.monsieurescargot.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail: office@monsieurescargot.com ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на България.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКA. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA.