Нашата визия за развъждането

Мисията и разбирането ни за бизнеса е да произвеждаме възможно най-високото качество охлюви Helix Aspersa Maxima и клиентите ни да са максимално удовлетворени от закупеното качество. Страстта и прилаганото ни know how гарантира здрави черупки, добре угоени  с чудесни хранително-вкусови параметри organic охлюви. Всеки един етап от: полагане на бебетата в угоителните паркове, събиране в края на сезона, сушене, сортиране, пакетаж, съхранението в хладилна камера до експедицията са под строг наш контрол, защото важно за бизнеса ни е всичко да се прави максимално близко до перфектното.